Författare: admin

Välja rätt kamera för kamerabevakning i hemmet

Välja rätt kamera för kamerabevakning i hemmet

Kamerabevakning förknippas främst med att säkerhet och larm för företag. Men många privatpersoner väljer även att installera dessa kameror i hemmet. Vad bör du tänka på i val av kamera? Det beror delvis på vad som ska bevakas.

Välj efter orsak

  • Säkerhet i eller utanför hemmet

Vill du se vem som står utanför dörren innan du vågar öppna eller ha tillgång till direktstreamad video inifrån hemmet dygnet runt? En vanlig orsak till att installera kamerabevakning är att öka säkerheten antingen inne i bostaden eller kring den. Genom att ha en kamera som fångar alla som rör sig på gården kan även skadegörelse stoppas i förväg.

  • Ha koll på husdjuren

Har du katt eller hund hemma och vill kontrollera hur djuret mår? Stäng igen dörrar så att djuren bara kan vara i vissa rum och installera sedan kamerabevakning i dessa. Via en app kan du sedan lätt se vad som händer hemma.

  • Ha kontroll på familjen…

Har barnen gått till skolan? Har sjuka farmor tagit sig upp ur sängen eller behöver hon hjälp?

Vad som ligger bakom att du vill ha bevakning avgör helt vilken kamera som ska väljas, om det bör vara abonnemang och om väktaruttryckning ska ingå.

Kabel eller Wifi?

Enklast är om kameran kan kopplas in på boendet Wifi. Men om detta inte är möjligt behöver kabel dras och kameran kopplas in via ett nätverksuttag.

Hur ska videon sparas?

De tre alternativ som finns är molnlagring, SD-kort och uppladdning på egen hemmaserver. Det har alla sina olika fördelar. Molnlagringen brukar vara begränsad gällande mängd och dagar som videon sparas men är ett säkert alternativ. SD-kort kan spara mer men blir enheten stulen kommer ingen video att kunna användas.

Bildkvalité

För bara tio år sedan innebar en övervakningskamera relativt suddig bild med låg upplösning. Detta har ändrats rejält och idag går det att ha kamerabevakning med HD-upplösning. Ny teknik har även förbättrat kvalitén så att det går att zooma och tydligt identifiera en person.

Kamerabevakning i hemlarmet

Är det säkerhet som eftersträvas bör kamerabevakning vara en del av ett helt hemlarmspaket. De olika enheterna kan kommunicera med varandra och skicka larm och video till larmcentralen. Istället för att enbart du ska kunna se videon via en app kommer nu även larmcentralen få tillgång till videon.

Vad skiljer det från en vanlig bank?

Vad skiljer det från en vanlig bank?

Inom bankvärlden finns det vanliga banktjänster för privatpersoner som tillhandahåller lån och insättningar etc. Detta brukar på engelska kallas för retail banking eller consumer banking. För att vara kund hos banken finns det inga särskilda krav. Private banking däremot är traditionellt banker som riktar sig mot en kapitalstark målgrupp. Denna målgrupp kallas inom finansbranschen för high-net-value individuals. Det är lönsamma kunder för banken, och i gengäld erbjuder ofta banken tjänster som exempelvis diskretion rörande bankärenden, personlig service på en högre nivå än vanliga banker, och råd rörande skatt.

Offshore-banker och Schweiz

p>Private banking är en stor grej bland annat i Schweiz som utgör ett av Europas och världens allra främsta och berömda finanscentrum. Här finns det en uppsjö av banker att välja mellan om du har mycket pengar eller stora investeringar. De schweiziska bankerna klassas som så kallade offshore-banker. Detta är banker som ofta erbjuder många fördelar för dess kunder, och som är internationellt reglerade. Dessa banker kan man hitta, förutom i Schweiz, exempelvis i Andorra, Luxembourg och på Caymanöarna i Karibien, samt på flera andra önationer. Just begreppet offshore-banker härstammar från Kanalöarna utanför Frankrikes kust där den första banken av detta slag inrättades. Men namnet till trots kan alltså dessa banker vara förlagda varsomhelst, bara de uppfyller samma typer av tjänster och fördelar för sina kunder. Fördelar som man får som kund innefattar bland annat större privat integritet, att man betalar väldigt lite eller ingen skatt, och att det är enkelt och inte ifrågasätts när man sätter in eller tar ut stora summor pengar.

Kritik

Det har de senaste åren höjts mycket kritik mot offshore-banker. Kritikerna menar att skattelättnaderna i så kallade skatteparadis är oetiska. Men när det gäller private banking som större begrepp finns det egentligen inga större skillnader jämfört med vanliga banktjänster mer än att de har sin särskilda målgrupp och specialiserar sig på människor med stora förmögenheter. I Sverige erbjuder faktiskt de flesta traditionella storbankerna särskilda private banking-tjänster för personer med förmögenheter. Detta för att pengarna ska förvaltas på bästa sätt, samt självklart för att dessa kunder är eftertraktade bland bankerna.

Viktigt att veta vid hyra av lager

Viktigt att veta vid hyra av lager

För den som är ute efter att hyra lager för förvaring av produkter eller annat finns flera viktiga saker att se över innan man bestämmer sig. Någon man först kanske inte tänker på är hur viktigt det är med lagrets placering. Det är givetvis också av största vikt att se över kontraktet innan man skriver på, och dessutom måste man fundera på vilken typ av lager man är ute efter, eftersom det finns en del olika.

Det optimala läget

Storlek och hyresavgifter är såklart viktigt när man planerar att hyra lager men minst lika viktigt är det att fundera på vilket som är det optimala läget. Behöver man lagret för att man förvarar och skickar produkter därifrån är det helt klart av värde att det finns närhet till transportleder, och att man med enkelhet kan ta sig dit. Skickas produkterna till exempel med tåg, båt eller lastbil, och var är i så fall den bästa placeringen? För någon annan kanske det är av större vikt att det är nära till kunder och leverantörer, och för någon annan behövs direkt närhet till kontoret. Fundera över vilket läge som är optimalt för dig och din verksamhet.

Olika typer av lager

Ska man hyra ett lager bör man också fundera över vilken typ som passar bäst. Det finns flera olika varianter att välja mellan, bland annat dessa:

Lagerhotell – Delas vanligtvis med andra företag men där man har ett eget utrymme med egen nyckel.

Höglager – Varorna förvaras på höjden och är inte helt sällan automatiska för att enkelt komma åt den hylla man vill.

Förråd – En lagerlokal som passar bra för förvaring av material som ofta används och snabbt behöver kommas åt.

Magasinering – För längre förvaring av produkter som inte behöver användas ofta.

Förutom dessa finns även helt vanliga lagerlokaler, vilka är vanligast för den som planerar att förvara varor och produkter för försäljning. Man kan även hyra tjänsten med att förvara, paketera och leverera produkter och varor så att man slipper tänka på den biten själv. Detta kallas för outsourcad lagerhantering.

Kontraktet

Till sist ska man även vara noggrann med att se över kontraktet för det lager man planerar att hyra. Se över vad som ingår i hyreskostnaden, så som el och vatten. Förhandla om en lämplig hyresperiod och ta reda på vilket skick lagret förväntas vara i när tiden löpt ut.

Att tänka på kring räntor på bolån

Att tänka på kring räntor på bolån

Det finns få saker som påverkar oss så mycket som räntan. Många har bolån på huset eller bostadsrätten. Det handlar inte sällan om stora summor i miljonbelopp. En liten förändring i räntan börjar genast att kännas i plånboken. Vid en större räntehöjning är det många som skulle uppleva läget som problematiskt. Här kommer en kort introduktion kring räntor på bolån.

Så sätts bolåneräntan

Bolån är en låneform där räntan sätts individuellt. När banken sätter bolåneräntan utgår den från sin egen kostnad för att låna pengar. Kostnaden påverkas av riksbanken och av marknadsläget. Detta kallas för den ordinarie räntan. För att bedöma hur mycket just du ska betala i ränta tittar de bland annat på hur stort lånet är jämfört med bostadens värde. Bankerna brukar också försöka premiera kunder som använder flera av bankens produkter, till exempel för sitt sparande. Sedan gör banken ett avdrag på den ordinarie räntan. Här kan det också finnas utrymme för förhandlingar utifall du står och väger mellan två eller fler banker.

Rörliga eller bundna räntor

De flesta ställer sig förr eller senare frågan om det är dags att binda räntan på bolånet. Fördelen med bundna räntor är att de inger trygghet. Genom att du ingår ett avtal med banken blir det inga överraskningar under bindningstiden, oavsett hur räntan utvecklas. Månadskostnaden blir alltid densamma vilket gör det lättare att planera ekonomin. Samtidigt är det sällan som bundna räntor lönar sig för dig som låntagare. Om du är villig att riskera att räntan drar iväg under vissa perioder kommer den totala kostnaden för bolånet sannolikt att bli mycket lägre om du väljer rörlig ränta på bolånet. I sådana fall är det smart att sätta undan lite pengar på ett separat konto varje månad så att du vet att du har råd att betala bolånet under perioder med högre ränta.

Fallande trend för räntor på bolån

Räntorna har legat i en fallande trend sedan mitten av 1990-talet. Sedan början av 2015 har reporäntan varit negativ. Riksbanken höjde åter reporäntan i januari 2019 efter en lång period av räntesänkningar. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser kring huruvida det vi ser är ett trendbrott eller inte. Är räntorna på väg upp nu eller inte? Den frågan är ytterst relevant för den som funderar på att binda bolånet. De flesta marknadsobservatörer tycks vara överens om att det lär dröja innan marknadsräntorna blir besvärande höga i alla fall.

Fondbesparingar

Eftersom det finns olika risknivåer så är det bra att välja fonder efter hur länge man har tänkt att spara de investerade pengarna. Det kan svänga ordentligt för alla typer av värdepapper, så att spara med en låg risk är bäst för ett kortare sparande och ska sparandet pågå under en lång tid så kan man välja fonder med högre risk. Man kan köpa fonder via sin bank eller på investeringssidor som Avanza och Nordnet. Se mer via Fondhantering.se

Investeringssparkonto eller kapitalförsäkring

För nybörjare inom investering kan det vara svårt att veta ifall man ska välja en vanlig depå, ISK eller KF. Generellt så kan en kapitalförsäkring vara att föredra för långtidssparande, att spara till sina barn exempelvis, eftersom det kan medföra kostnader att ta ut pengar och att föra över till andra konton. Däremot så behöver man inte deklarera om man har en kapitalförsäkring, en klar fördel för nybörjare och de som bara vill låta pengarna växa på kontot. Ett investeringssparkonto däremot, är lite pilligare när det kommer till deklarationen, men har andra fördelar i form av att utdelningarna är helt skattefria och att det inte kostar någonting att öppna ett sådant konto. Däremot dras det skatt oavsett vinst eller förlust på kontot. För de som är intresserade av aktiv aktiehandel skulle nog föredra ett investeringssparkonto.

Att välja mellan ISK eller KF

När man ska välja mellan vilken typ av sparkonto man vill öppna så är det bra att först fundera på hur kontot ska användas och hur pengarna ska placeras. Både ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring är speciellt bra till olika sparformer och det finns inget som säger att man inte kan öppna ett av varje om man vill. Vid valet av konto så kan man även ta med i beräkningen allt administrativt som har med kontona att göra. En KF är mer pilligt och passar därför till ett långsiktigt sparande, detta även på grund av att kapital som investeras via en KF ofta är bunden i ett antal år och det kan vara väldigt svårt att få ut det investerade kapitalet innan bindningstiden är uppnådd. ISK är istället ett öppnare och lättare alternativ som passar extra bra för handel. Ett undantag är vid handel på utländska börser, då passar en KF bättre av skattemässiga skäl. ISK kan bara innehas av en privatperson medan KF kan ägas av både en privatperson och en juridisk person.

Är SMS-lån bättre än kreditkort?

Om man är i behov av lite extra pengar är det då bättre att ta ett SMS-lån än att lösa det hela med ett kreditkort? Det beror på flera faktorer som till exempel vad du har tänkt att använda lånet till, hur mycket du behöver låna och inte minst på din ekonomiska situation. Vi jämför SMS-lån och kreditkort för att reda ut begreppen och finna bäst sms lån.

Vad ska du använda lånet till?

SMS-lån och kreditkort skiljer sig på en fundamental punkt. När du får ett SMS-lån beviljat betalas pengarna ut som en klumpsumma till ditt bankkonto. Ränta betalar du från dag ett. Det passar bra när du behöver låna pengar snabbt.

Ett kreditkort däremot fungerar som så att du först beviljas ett kreditbelopp. Ofta betalar du en månadsavgift för kortet, eventuellt också en kreditavgift som baseras på kreditbeloppet, men ränta betalar du först när du använder krediten. Kreditkortet är som en buffert som du har med dig hela tiden.

Låt oss säga att något oväntat inträffar och du behöver pengar snabbt. Kanske behöver bilen repareras eller tvättmaskinen bytas ut. Om du redan har ett kreditkort kan det passa att använda det. Om du inte har ett kreditkort är det mycket lättare att få pengar snabbt genom att ta ett SMS-lån. Utbetalningen för ett SMS-lån går fort medan det kan ta tid innan du får ett kreditkort beviljat.

Hur mycket behöver du låna?

De flesta SMS-lånen har lånebelopp på mellan 500 och 10 000 kronor. Det finns även SMS-lån för högre belopp än så men det kan ofta bli ganska dyrt och då kan det vara bättre att ta ett privatlån. Kreditkort har ofta en mycket högre kreditgräns än så. Upp till 100 000 kronor är vanligt. Det behövs dock en ganska så stadig inkomst för att beviljas en så pass hög kreditgräns.

Återbetalning

Även här skiljer sig SMS-lån och kreditkort åt. När du tecknar ett SMS-lån innebär det att du får en återbetalningsplan att följa. Det ger dig en trygghet eftersom du vet exakt hur mycket du måste betala tillbaks varje månad. Ett kreditkort däremot har bara ett minimibelopp som måste betalas. Det därför lätt att en kreditkortsskuld växer om du inte har disciplin nog att betala tillbaks så snabbt som möjligt. Räntan på SMS-lån är ofta högre men det kan ändå bli billigare än kreditkort genom att du tvingas betala tillbaks i tid.

Hur ser din ekonomiska situation ut?

Detta kan vara en avgörande punkt för många. För den som har betalningsanmärkningar eller en låg inkomst kan det vara svårt att få ett kreditkort. SMS-lånen däremot har ganska generösa krav och det finns även lån där det är OK om man har en eller flera betalningsanmärkningar.

Sammanfattning

Svaret på frågan om SMS-lån är bättre än kreditkort är därför att det beror på. Om du behöver pengar snabbt och inte redan har ett kreditkort är ett SMS-lån det smidigaste valet eftersom du får tillgång till pengarna nästan på en gång. Ett SMS-lån lämpar sig bra för oförutsedda händelser. Det är också lättare att få ett SMS-lån än att teckna ett nytt kreditkort. Kreditkort passar istället bra som en buffert.

Jämföra låneinstitut

Varje lån bör föregås av en jämförelse av villkor och räntor. Det finns en hel del att vinna på att gå igenom utbudet grundligt innan man tecknar någonting. För vissa är lånet en högst tillfällig hantering på ett problem som uppkommit, medan andra lånar i långsiktigt syfte. Det senare handlar bland annat om att man vill samla mindre lån för att på så vis kunna få ner den reella kostnaden. Kreditkortslån och andra snabbare finansieringsalternativ har ofta en effektiv ränta som snabbt gör det till en dyr lösning. Tillkommer även faktureringskostnader och hanteringsavgifter, kan man spara åtskilligt på en bättre finansiering. Myloan är ett av de mest kända tjänsterna i fråga om att jämföra lån. Att låna pengar via MyLoan har därför blivit någonting allt vanligare. Tjänsten handlar om att på ett överskådligt vis utvärdera vad ett lån kostar hos olika finansieringsinstitut. Här samlas mindre lånegivare och etablerade banker. Även om det gäller andra lån än att samla mindre enheter, finns stor möjlighet att hitta rätt via detta företag.

Snabbt och bra

Att se vad för lån man kan ansöka om går snabbt. MyLoan har stor erfarenhet av att samla in data och presentera densamma för användare. Oavsett varför man vill låna pengar kan man därför snabbare få en överblick över vilka möjligheter som finns. Någonting som kan vara bra att känna till är att man inte förbinder sig till någonting i förväg. Det finns därför inte någon risk i att testa tjänsten.

I samband med att man ansöker om lån via MyLoan eller direkt via någon bank, görs kreditupplysningar. Det kan ligga en i fatet att ha allt för många förfrågningar på kort tid varför många drar sig för att jämföra i större skala. När man använder sig av tjänster som denna kan man slippa den stora volymen förfrågningar och istället få många svar utifrån en och samma upplysning. Detta är någonting som har gjort jämförelsetjänster populära under senare år. Det finns en hel del att sätta sig in i om man har intresse av ekonomi och låneinformation. En hel del finns här i samband med att låna pengar via MyLoan över internet.

Har du också en dator som inte fungerar som den ska?

Har du också en dator som inte fungerar som den ska?

Nästan alla personer som har en dator har någon gång råkat ut för olika typer av problem. Datorn kan drabbas av virus, ha låg prestanda, vara långsam, inte starta och så vidare. Ibland kan det kännas som att det inte finns någon gräns för hur mycket problem våra datorer kan orsaka oss. Nu förtiden är vi dessutom väldigt beroende av it-teknik. Många använder sin dator dagligen i jobbet men också hemma. Vi har vår almanacka, foton och viktiga dokument sparade i datorn. När du själv inte besitter de tekniska kunskaperna som behövs för att reparera din dator kan du kontakta en data-supporter. Det finns företag som erbjuder datahjälp för privatpersoner.

Hårdvaruproblem

Datahjälp för privatpersoner erbjuder många olika tjänster. De kan ofta hjälpa dig om din dator har problem med hårdvaran. En dator håller inte hur länge som helst, särskilt inte om du använder den mycket och intensivt. Vissa komponenter som kretskort kan man byta ut för att få datorn att fungera som den ska men ibland är det svårt att reparera hårdvaran. Då kan du bli tvungen att köpa en ny dator. När du ska köpa en ny dator kan en data-supporter hjälpa dig med att föra över filer och dokument till din nya dator så att du inte förlorar någon information.

Datahjälp privatpersoner: vilka tjänster finns?

När du anlitat ett företag som erbjuder datahjälp för privatpersoner så kommer de ofta hem till dig och felsöker datorn. Datorn kan vara långsam, det är inte ovanligt med datorer som tar flera minuter att starta om. Då kan en it-tekniker uppgradera din dator och radera information som du inte behöver men som tar stor plats på hårddisken. De kan också hjälpa till att installera din nya e-postadress, trådlösa nätverk och skrivare. Har du blivit drabbad av en virusattack så kan en data-supporter rensa din dator på skadlig kod och uppdatera dina antivirusprogram.

Hur jobbar en it-tekniker?

Att ge datahjälp till privatpersoner är ett fantastiskt jobb. Du får träffa många olika människor och vistas i olika miljöer. I de flesta fallen gör du hembesök för att felsöka kundernas datorer. Förhoppningsvis hittar du felet snabbt och kan åtgärda det på en gång. Först ska du alltid ge ett kostnadsförslag till kunden och informera honom eller henne om varför datorn inte fungerar som den ska och vilka lösningar som finns. Försök att alltid involverar kunden så mycket som det går i allt som rör deras dator.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén