Varje år registreras en uppsjö företag i Sverige och den absolut och i särklass vanligaste formen är enskild firma. För att starta en enskild firma krävs registrering och ansökan om så kallad F-skatt. Därefter kan man sätta igång! När man har en enskild firma är det inte någon juridisk skillnad mellan företagets- och den privata ekonomin.

Om företaget är på obestånd är man som privatperson betalningsansvarig för allting. Det finns en rad fördelar med att ha en enskild firma när det kommer till bokföring och redovisning. Förr var det betydligt större skillnader i och med att de företag som var aktiebolag hade revisorkrav. Sedan detta krav försvunnit och kapitalkravet halverats, är skillnaderna ännu stora om än inte riktigt lika påtagliga.

Bokföringsfirma

Att sätta sig in i allting som rör lagar och regler kring bokföring, är någonting som många vill undvika. Även om man skulle vilja kunna mer, är det viktigare att man tar hand om företaget och dess ekonomi. När man för egen maskin skall ta hand om allting som rör bokföringsämnen är det lätt att bli förvirrad och att någonting går fel.

Genom att redan i ett tidigt skede ta kontakt med en bokföringsfirma, kan man få hjälp med allting som rör blanketter och papper. Vidare kan vederbörande upplysa om avdrag och hur man skall lägga upp sin ekonomi på bästa tänkbara sätt för att det skall bli så lönsamt och stabilt som möjligt.

Det finns många programvaror som man kan ta hjälp av om man vill ta hand om delar sav bokföringen själv för att sedan kunna överlämna det hela till en bokföringsfirma. För att hitta mer information och recensioner om dessa, kan du söka på internet eller titta i branschrekommendationer. Viktigast är att man sparar alla kvitton och att man har koll på vad som kommer in och ut ur företaget så detta redovisas.