För nybörjare inom investering kan det vara svårt att veta ifall man ska välja en vanlig depå, ISK eller KF. Generellt så kan en kapitalförsäkring vara att föredra för långtidssparande, att spara till sina barn exempelvis, eftersom det kan medföra kostnader att ta ut pengar och att föra över till andra konton. Däremot så behöver man inte deklarera om man har en kapitalförsäkring, en klar fördel för nybörjare och de som bara vill låta pengarna växa på kontot. Ett investeringssparkonto däremot, är lite pilligare när det kommer till deklarationen, men har andra fördelar i form av att utdelningarna är helt skattefria och att det inte kostar någonting att öppna ett sådant konto. Däremot dras det skatt oavsett vinst eller förlust på kontot. För de som är intresserade av aktiv aktiehandel skulle nog föredra ett investeringssparkonto.

Att välja mellan ISK eller KF

När man ska välja mellan vilken typ av sparkonto man vill öppna så är det bra att först fundera på hur kontot ska användas och hur pengarna ska placeras. Både ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring är speciellt bra till olika sparformer och det finns inget som säger att man inte kan öppna ett av varje om man vill. Vid valet av konto så kan man även ta med i beräkningen allt administrativt som har med kontona att göra. En KF är mer pilligt och passar därför till ett långsiktigt sparande, detta även på grund av att kapital som investeras via en KF ofta är bunden i ett antal år och det kan vara väldigt svårt att få ut det investerade kapitalet innan bindningstiden är uppnådd. ISK är istället ett öppnare och lättare alternativ som passar extra bra för handel. Ett undantag är vid handel på utländska börser, då passar en KF bättre av skattemässiga skäl. ISK kan bara innehas av en privatperson medan KF kan ägas av både en privatperson och en juridisk person.