Varierad ränta på företagslån hos olika långivare

Det finns flera olika faktorer som påverkar vilken ränta på företagslån du kan få när ditt företag behöver låna pengar. Bland annat har det betydelse vilken långivare du väljer och vilket slags lån du tecknar. Generellt sett är dock räntorna ganska låga i den lågräntemiljö som vi för närvarande befinner oss i. Och genom att skicka in din låneansökan digitalt kan du snabbare och enklare ta dig igenom processen. Men helt klart är att ditt företags profil och betalningsförmåga är viktiga faktorer som påverkar räntan.

Många företagsägare väljer att ansöka om ett lån för att hålla företaget flytande eller för att investera i verksamheten. Räntan är dock en viktig faktor och nedan går vi igenom hur du kan få låg ränta på företagslån.

Så kan du få lägre ränta på företagslån

Det finns flera olika åtgärder som du kan vidta för att försöka få en låg ränta på företagslån:

 • Förbättra din personliga kreditvärdighet. Detta är särskilt viktigt om ditt företag är nystartat och mindre till storleken. Din personliga kreditvärdighet kan då komma att spela en större roll i bedömningen av återbetalningsförmågan.
 • Erbjud om möjligt en säkerhet. Om du har möjlighet att erbjuda en säkerhet för lånet kan du ofta få en lägre ränta än om lånet saknar säkerhet.
 • Välj en kortare återbetalningstid. I regel kan du få lägre ränta ju kortare återbetalningstid du väljer. Samtidigt blir också de månatliga betalningarna större och detta kan därmed påverka företagets kassaflöde negativt.
 • Jämför den ränta på företagslån som olika långivare erbjuder. En långivare kan erbjuda dig bättre eller sämre villkor än en annan. Därför är det viktigt att du jämför räntan mellan olika långivare för att identifiera de alternativ som har en lägre ränta.
 • Överväg att välja ett lån med rörlig ränta. Ett lån med rörlig ränta kan ofta visa sig ha en lägre ränta än ett lån med fast ränta. Detta är å andra sidan ett lite mer riskfyllt alternativ då den rörliga räntan också kan röra sig uppåt och fördyra dina räntekostnader.
 • Jämför övriga avgifter. Räntan är inte den enda kostnaden för ett lån. Därför är det viktigt att du även väger in långivarens övriga kostnader för lånet i din beräkning.

Vet mer om innovationsrådet

Innovationsradet är en webbplats för det tidigare Innovationsrådet. Här kan man läsa mer om rådets bakgrund och deras uppdrag. På webbplatsen finns även en blogg med inlägg av blandade ämnen.

Ett nytt råd

Det Nationella Innovationsrådet inrättades hösten 2015 av statsminister Stefan Löfven med syftet att stärka Sverige som en innovationsnation samt dess konkurrenskraft. Löfven själv sitter som ordförande i det som skulle kunna kallas för ”det nya Innovationsrådet”. De arbetar i huvudsak med att stärka förutsättningarna för innovationssystemet i Sverige – samt landets förmåga att lösa problem på innovativa sätt.

Uppdraget enligt innovationsradet.se

Innovationsradet.se sammanfattar rådets uppdrag på sin hemsida. Här skriver de att rådets syfte var att skapa en bättre miljö för innovation samt utökade kunskaper om kreativitet och uppfinningar i det offentliga. De skriver också att rådet arbetade efter bland annat följande punkter:

 • Det går att skapa kreativa lösningar i olika typer av verksamheter
 • Aktivt lärande kan skapas genom diskussion och aktiv dialog
 • Nya kunskaper ges tack vare enkäter, kartläggningar samt studier.

Vad är egentligen innovation?

En av de tjockare sidorna på innovationsradet.se heter ”Vad är innovation?”. Här konstateras det att det är en bred term som kan ha en rad olika betydelser. Ibland talar man om innovation i samband med när revolutionerande och nytänkande idéer skapas. Innovationsradet.se konstaterar dock också att innovation kan vara betydligt mer ”blygsamt”. Det kan till exempel vara att man finner svaret på mindre problem och att det innovativa sker på ren tillfällighet.

Men hur var Innovationsrådets definition? Den kan sammanfattas ungefär såhär:

”Innovation innebär förmågan att med framgång skapa nya tjänster, metoder eller processer som resulterar i markanta förbättringar av ändamålsenlighet, effektivitet eller kvalitet.”

Innovation i det offentliga handlar ofta om att hitta nya perspektiv på utmaningar som redan finns i samhället, och att försöka hitta en ny definition av målet eller syftet i en verksamhet. Definitionen som en organisation arbetar efter har en stor påverkan på åtgärderna som vidtas och därmed slutresultatet. Ett annat exempel som innovationsradet.se tar upp är att finna nya och mer effektiva samverkansformer mellan olika funktioner i samhället.

Innovationsradet.se – snabbt om

 • En webbplats med information om det tidigare Innovationsrådet.
 • Samlar information och fakta kring rådet och innovation i allmänhet.
 • Har en blogg med nyheter och inlägg i blandade ämnen.

Välja rätt kamera för kamerabevakning i hemmet

Välja rätt kamera för kamerabevakning i hemmet

Kamerabevakning förknippas främst med att säkerhet och larm för företag. Men många privatpersoner väljer även att installera dessa kameror i hemmet. Vad bör du tänka på i val av kamera? Det beror delvis på vad som ska bevakas.

Välj efter orsak

 • Säkerhet i eller utanför hemmet

Vill du se vem som står utanför dörren innan du vågar öppna eller ha tillgång till direktstreamad video inifrån hemmet dygnet runt? En vanlig orsak till att installera kamerabevakning är att öka säkerheten antingen inne i bostaden eller kring den. Genom att ha en kamera som fångar alla som rör sig på gården kan även skadegörelse stoppas i förväg.

 • Ha koll på husdjuren

Har du katt eller hund hemma och vill kontrollera hur djuret mår? Stäng igen dörrar så att djuren bara kan vara i vissa rum och installera sedan kamerabevakning i dessa. Via en app kan du sedan lätt se vad som händer hemma.

 • Ha kontroll på familjen…

Har barnen gått till skolan? Har sjuka farmor tagit sig upp ur sängen eller behöver hon hjälp?

Vad som ligger bakom att du vill ha bevakning avgör helt vilken kamera som ska väljas, om det bör vara abonnemang och om väktaruttryckning ska ingå.

Kabel eller Wifi?

Enklast är om kameran kan kopplas in på boendet Wifi. Men om detta inte är möjligt behöver kabel dras och kameran kopplas in via ett nätverksuttag.

Hur ska videon sparas?

De tre alternativ som finns är molnlagring, SD-kort och uppladdning på egen hemmaserver. Det har alla sina olika fördelar. Molnlagringen brukar vara begränsad gällande mängd och dagar som videon sparas men är ett säkert alternativ. SD-kort kan spara mer men blir enheten stulen kommer ingen video att kunna användas.

Bildkvalité

För bara tio år sedan innebar en övervakningskamera relativt suddig bild med låg upplösning. Detta har ändrats rejält och idag går det att ha kamerabevakning med HD-upplösning. Ny teknik har även förbättrat kvalitén så att det går att zooma och tydligt identifiera en person.

Kamerabevakning i hemlarmet

Är det säkerhet som eftersträvas bör kamerabevakning vara en del av ett helt hemlarmspaket. De olika enheterna kan kommunicera med varandra och skicka larm och video till larmcentralen. Istället för att enbart du ska kunna se videon via en app kommer nu även larmcentralen få tillgång till videon.

Vilka är de bästa fonderna?

Har du bestämt dig för att bli rik på aktier? Genom att börja spara får du en större ekonomisk trygghet. Aktier är spännande men kan vara lite riskabelt utan rätt kunskap. Fonder däremot ger det bästa av två världar. Du kan lätt tjäna pengar på sikt genom att dra nytta av den ekonomiska tillväxten i världen. Med fonder behöver du inte välja enskilda bolag vilket gör att det blir mycket lättare att spara.

Bästa fonderna

Frågan är bara – hur vet man vilka som är Sveriges bästa fonder? Det finns flera sätt att ta reda på vilka fonder som är bäst. I slutändan är det mycket en definitionsfråga. Vad som är bäst för mig är kanske inte bäst för dig. Låt oss utveckla det hela. En definition av ”bäst” är helt enkelt vilka fonder som stigit mest i pris. Fördelen med denna metod är att det knappast går att ifrågasätta historiken. En fond som gått upp 20 procent på ett år var uppenbarligen bättre än en fond som gått upp 5 procent.

Problemet med denna definition av bästa fonder är bara att historisk avkastning inte är någon som helst garanti för framtida avkastning. En fond som gått utmärkt i fem år kan mycket väl bli en dålig investering de kommande fem åren. Ändå finns det något användbart i denna approach också. Om vi nöjer oss att titta på vilka fonder som gått bäst de senaste 3 eller 6 månaderna går det att hoppa på en trend. Köper du fonder efter en sådan trendföljande strategi gäller det att vara aktiv. Efter t.ex. ett kvartal får du omvärdera din portfölj och byta ut fonder om de inte längre finns bland dem som gått bäst.

Flest ägare

Det går också att se vilka fonder som har flest antal ägare. Gå in på nätmäklaren Avanza och klicka på fondlistan. Där står hur många ägare som har varje fond i sin portfölj. Problemet med denna approach är att många ägare inte är någon garanti för att det är en bra fond.

Strategi med lägre risk

För de flesta av oss är det inte lönt att försöka jaga fonder som stiger som raketer. Det blir alldeles för mycket jobb. Dessutom kan det leda till att du köper fonder med för hög risk eller som är för dyra. Är du sen på bollen kan det bli en förlustaffär. Att köpa samma fonder som alla andra är knappast heller särskilt smart.

En mycket säkrare strategi är att köpa billiga fonder och fokusera på vilka marknader du vill satsa på istället. Som regel är det nämligen mycket mindre skillnad mellan exempelvis två olika Sverigefonder än vad det är mellan en Sverigefond och en USA-fond. Om du följer denna strategi bör du istället försöka skapa en bred portfölj med en fond från varje viktigt område som du vill ha exponering mot.

Vad skiljer det från en vanlig bank?

Vad skiljer det från en vanlig bank?

Inom bankvärlden finns det vanliga banktjänster för privatpersoner som tillhandahåller lån och insättningar etc. Detta brukar på engelska kallas för retail banking eller consumer banking. För att vara kund hos banken finns det inga särskilda krav. Private banking däremot är traditionellt banker som riktar sig mot en kapitalstark målgrupp. Denna målgrupp kallas inom finansbranschen för high-net-value individuals. Det är lönsamma kunder för banken, och i gengäld erbjuder ofta banken tjänster som exempelvis diskretion rörande bankärenden, personlig service på en högre nivå än vanliga banker, och råd rörande skatt.

Offshore-banker och Schweiz

p>Private banking är en stor grej bland annat i Schweiz som utgör ett av Europas och världens allra främsta och berömda finanscentrum. Här finns det en uppsjö av banker att välja mellan om du har mycket pengar eller stora investeringar. De schweiziska bankerna klassas som så kallade offshore-banker. Detta är banker som ofta erbjuder många fördelar för dess kunder, och som är internationellt reglerade. Dessa banker kan man hitta, förutom i Schweiz, exempelvis i Andorra, Luxembourg och på Caymanöarna i Karibien, samt på flera andra önationer. Just begreppet offshore-banker härstammar från Kanalöarna utanför Frankrikes kust där den första banken av detta slag inrättades. Men namnet till trots kan alltså dessa banker vara förlagda varsomhelst, bara de uppfyller samma typer av tjänster och fördelar för sina kunder. Fördelar som man får som kund innefattar bland annat större privat integritet, att man betalar väldigt lite eller ingen skatt, och att det är enkelt och inte ifrågasätts när man sätter in eller tar ut stora summor pengar.

Kritik

Det har de senaste åren höjts mycket kritik mot offshore-banker. Kritikerna menar att skattelättnaderna i så kallade skatteparadis är oetiska. Men när det gäller private banking som större begrepp finns det egentligen inga större skillnader jämfört med vanliga banktjänster mer än att de har sin särskilda målgrupp och specialiserar sig på människor med stora förmögenheter. I Sverige erbjuder faktiskt de flesta traditionella storbankerna särskilda private banking-tjänster för personer med förmögenheter. Detta för att pengarna ska förvaltas på bästa sätt, samt självklart för att dessa kunder är eftertraktade bland bankerna.

Tillfällig finansiering

Det är inte alltid lätt att få vardagen att fungera, speciellt med en begränsad ekonomi. Att spara pengar är oerhört viktigt, även om det bara är 100, 200 eller 300 kronor i månaden. Sakta men säkert kommer du att skapa en liten buffert, åtminstone så länge du inte behöver ta från dina sparpengar. Om det uppstår en oväntad kostnad så vet du att det finns en liten peng att hitta. Det finns även ett annat sätt att få ihop pengarna när något oväntad händer.

Att låna pengar är mycket vanligt. Varje dag tar tusentals svenskar lån av olika slag, från bolån och billån till privatlån utan säkerhet. Att låna 6000 kr är ett litet lån som många långivare utan problem beviljar. Det är dock alltid bra att ha koll på räntan och återbetalningen. Ju längre återbetalning, desto mer kommer du att betala i ränta och för de flesta mindre lånen är räntan hög. Det är inte ovanligt med räntor på 5 upp till 10 %.

Låna 6000 kr under ett år

Ett lån med ett års återbetalning och en ränta på 10 %, där du dessutom amorterar lika mycket varje månad (6 000/12=x), ger en total räntekostnad på x kr. Som du märker är det lite mer än 10 % av 6 000 kr. Det finns många sätt att låna 6000 kr. Du kan vända dig till vänner och/eller familj och be om ett lån. Du kan även ansöka om ett kreditkort med bra villkor. Det finns många kreditkort med höga kreditgränser, i många fall långt över 6000 kr. Dessa pengar är hela tiden tillgängliga för dig och de har dessutom en annan fördel, du betalar bara av det du faktiskt använder.

Det är värt att jämföra olika kreditkort, inte minst för att många har bra villkor som gör att de faktiskt fungerar utmärkt som en buffert om något skulle hända. Räntan är oftast högre för kreditkort jämfört med att låna 6000 kr, vilket är bra att känna till. Oavsett om du väljer att låna 6000 kr, ansöka om ett lån eller fråga dina vänner och släktingar efter pengar så är det aldrig en dålig idé att börja spara. Du vet trots allt aldrig när pengarna kommer att behövas.

Viktigt att veta vid hyra av lager

Viktigt att veta vid hyra av lager

För den som är ute efter att hyra lager för förvaring av produkter eller annat finns flera viktiga saker att se över innan man bestämmer sig. Någon man först kanske inte tänker på är hur viktigt det är med lagrets placering. Det är givetvis också av största vikt att se över kontraktet innan man skriver på, och dessutom måste man fundera på vilken typ av lager man är ute efter, eftersom det finns en del olika.

Det optimala läget

Storlek och hyresavgifter är såklart viktigt när man planerar att hyra lager men minst lika viktigt är det att fundera på vilket som är det optimala läget. Behöver man lagret för att man förvarar och skickar produkter därifrån är det helt klart av värde att det finns närhet till transportleder, och att man med enkelhet kan ta sig dit. Skickas produkterna till exempel med tåg, båt eller lastbil, och var är i så fall den bästa placeringen? För någon annan kanske det är av större vikt att det är nära till kunder och leverantörer, och för någon annan behövs direkt närhet till kontoret. Fundera över vilket läge som är optimalt för dig och din verksamhet.

Olika typer av lager

Ska man hyra ett lager bör man också fundera över vilken typ som passar bäst. Det finns flera olika varianter att välja mellan, bland annat dessa:

Lagerhotell – Delas vanligtvis med andra företag men där man har ett eget utrymme med egen nyckel.

Höglager – Varorna förvaras på höjden och är inte helt sällan automatiska för att enkelt komma åt den hylla man vill.

Förråd – En lagerlokal som passar bra för förvaring av material som ofta används och snabbt behöver kommas åt.

Magasinering – För längre förvaring av produkter som inte behöver användas ofta.

Förutom dessa finns även helt vanliga lagerlokaler, vilka är vanligast för den som planerar att förvara varor och produkter för försäljning. Man kan även hyra tjänsten med att förvara, paketera och leverera produkter och varor så att man slipper tänka på den biten själv. Detta kallas för outsourcad lagerhantering.

Kontraktet

Till sist ska man även vara noggrann med att se över kontraktet för det lager man planerar att hyra. Se över vad som ingår i hyreskostnaden, så som el och vatten. Förhandla om en lämplig hyresperiod och ta reda på vilket skick lagret förväntas vara i när tiden löpt ut.

Att tänka på kring räntor på bolån

Att tänka på kring räntor på bolån

Det finns få saker som påverkar oss så mycket som räntan. Många har bolån på huset eller bostadsrätten. Det handlar inte sällan om stora summor i miljonbelopp. En liten förändring i räntan börjar genast att kännas i plånboken. Vid en större räntehöjning är det många som skulle uppleva läget som problematiskt. Här kommer en kort introduktion kring räntor på bolån.

Så sätts bolåneräntan

Bolån är en låneform där räntan sätts individuellt. När banken sätter bolåneräntan utgår den från sin egen kostnad för att låna pengar. Kostnaden påverkas av riksbanken och av marknadsläget. Detta kallas för den ordinarie räntan. För att bedöma hur mycket just du ska betala i ränta tittar de bland annat på hur stort lånet är jämfört med bostadens värde. Bankerna brukar också försöka premiera kunder som använder flera av bankens produkter, till exempel för sitt sparande. Sedan gör banken ett avdrag på den ordinarie räntan. Här kan det också finnas utrymme för förhandlingar utifall du står och väger mellan två eller fler banker.

Rörliga eller bundna räntor

De flesta ställer sig förr eller senare frågan om det är dags att binda räntan på bolånet. Fördelen med bundna räntor är att de inger trygghet. Genom att du ingår ett avtal med banken blir det inga överraskningar under bindningstiden, oavsett hur räntan utvecklas. Månadskostnaden blir alltid densamma vilket gör det lättare att planera ekonomin. Samtidigt är det sällan som bundna räntor lönar sig för dig som låntagare. Om du är villig att riskera att räntan drar iväg under vissa perioder kommer den totala kostnaden för bolånet sannolikt att bli mycket lägre om du väljer rörlig ränta på bolånet. I sådana fall är det smart att sätta undan lite pengar på ett separat konto varje månad så att du vet att du har råd att betala bolånet under perioder med högre ränta.

Fallande trend för räntor på bolån

Räntorna har legat i en fallande trend sedan mitten av 1990-talet. Sedan början av 2015 har reporäntan varit negativ. Riksbanken höjde åter reporäntan i januari 2019 efter en lång period av räntesänkningar. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser kring huruvida det vi ser är ett trendbrott eller inte. Är räntorna på väg upp nu eller inte? Den frågan är ytterst relevant för den som funderar på att binda bolånet. De flesta marknadsobservatörer tycks vara överens om att det lär dröja innan marknadsräntorna blir besvärande höga i alla fall.

Fondbesparingar

Eftersom det finns olika risknivåer så är det bra att välja fonder efter hur länge man har tänkt att spara de investerade pengarna. Det kan svänga ordentligt för alla typer av värdepapper, så att spara med en låg risk är bäst för ett kortare sparande och ska sparandet pågå under en lång tid så kan man välja fonder med högre risk. Man kan köpa fonder via sin bank eller på investeringssidor som Avanza och Nordnet. Se mer via Fondhantering.se

Investeringssparkonto eller kapitalförsäkring

För nybörjare inom investering kan det vara svårt att veta ifall man ska välja en vanlig depå, ISK eller KF. Generellt så kan en kapitalförsäkring vara att föredra för långtidssparande, att spara till sina barn exempelvis, eftersom det kan medföra kostnader att ta ut pengar och att föra över till andra konton. Däremot så behöver man inte deklarera om man har en kapitalförsäkring, en klar fördel för nybörjare och de som bara vill låta pengarna växa på kontot. Ett investeringssparkonto däremot, är lite pilligare när det kommer till deklarationen, men har andra fördelar i form av att utdelningarna är helt skattefria och att det inte kostar någonting att öppna ett sådant konto. Däremot dras det skatt oavsett vinst eller förlust på kontot. För de som är intresserade av aktiv aktiehandel skulle nog föredra ett investeringssparkonto.

Att välja mellan ISK eller KF

När man ska välja mellan vilken typ av sparkonto man vill öppna så är det bra att först fundera på hur kontot ska användas och hur pengarna ska placeras. Både ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring är speciellt bra till olika sparformer och det finns inget som säger att man inte kan öppna ett av varje om man vill. Vid valet av konto så kan man även ta med i beräkningen allt administrativt som har med kontona att göra. En KF är mer pilligt och passar därför till ett långsiktigt sparande, detta även på grund av att kapital som investeras via en KF ofta är bunden i ett antal år och det kan vara väldigt svårt att få ut det investerade kapitalet innan bindningstiden är uppnådd. ISK är istället ett öppnare och lättare alternativ som passar extra bra för handel. Ett undantag är vid handel på utländska börser, då passar en KF bättre av skattemässiga skäl. ISK kan bara innehas av en privatperson medan KF kan ägas av både en privatperson och en juridisk person.

Sida 2 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén