Författare: webmaster Sida 1 av 2

Vad är ett omstartslån?

Ett omstartslån med dålig kreditvärdighet är en finansiell produkt som är utformad för att hjälpa individer som har hamnat i en svår ekonomisk situation och därmed fått en lägre kreditvärdighet. Syftet med dessa lån är att ge en ny chans till personer som behöver rekonstruera sin ekonomiska status och förbättra sin kreditvärdighet. Omstartslån kan vara ett värdefullt verktyg för att konsolidera skulder, betala av befintliga betalningsanmärkningar och på sikt öka kreditvärdigheten genom regelbunden återbetalning av lånet. Dock är det viktigt att förstå att dessa lån ofta kommer med högre räntor jämfört med vanliga lån på grund av den ökade risken som långivaren tar.

Hur kan man kvalificera sig för ett omstartslån?

Att kvalificera sig för ett omstartslån med dålig kreditvärdighet kräver att man uppfyller vissa kriterier. Långivare kommer vanligtvis att se över din nuvarande ekonomiska situation, dina inkomster, dina utgifter och din tidigare kredit historia. Även om du har en dålig kreditvärdighet, kan du fortfarande kvalificera dig om du har en stabil inkomst och en realistisk plan för att hantera dina skulder. Det är också vanligt att långivare kräver att du inte har några pågående skuldsaneringar eller obetalda skulder hos Kronofogden. Några långivare kan även kräva en medlåntagare eller säkerhet för att minska risken.

Jämför olika typer av omstartslån

Det finns flera typer av omstartslån med dålig kreditvärdighet tillgängliga på marknaden, och det är viktigt att jämföra dem för att hitta det bästa alternativet för din situation. Titta på olika aspekter såsom ränta, återbetalningstid, möjliga avgifter och långivarens krav på säkerhet. Använda dig av jämförelsetjänster online för att få en överblick över olika lånealternativ. Det är också klokt att läsa kundrecensioner och söka information om långivarens kundservice och support, eftersom det kan vara avgörande om du senare behöver hjälp med ditt lån.

Fördelar och nackdelar med omstartslån

Att ta ett omstartslån med dålig kreditvärdighet kan erbjuda flera fördelar, såsom möjligheten att samla alla skulder på ett ställe och skapa en mer hanterbar ekonomisk situation. Det kan även hjälpa dig att undvika sena betalningar och ytterligare skador på din kreditvärdighet. Emellertid är det viktigt att vara medveten om nackdelarna, som högre räntor och avgifter som kan öka den totala återbetalningskostnaden. Därför är det avgörande att noggrant överväga din förmåga att återbetala lånet innan du förbinder dig.

 • Kreditförbättring: Regelbunden och ansvarsfull återbetalning kan förbättra din kreditvärdighet.
 • Skuldkonsolidering: Ett lån för att samla alla dina befintliga skulder kan förenkla din ekonomiska hantering.
 • Högre räntor: Var beredd på högre räntor som reflekterar den högre risken för långivaren.
 • Ekonomisk återhämtning: Använd lånet som en del av en större plan för att återhämta din ekonomiska stabilitet.

Navigera i elavtalen

Att välja rätt elavtal kan vara avgörande för din ekonomi och miljöpåverkan. Med en mångfald av alternativ tillgängliga, är det viktigt att jämföra elavtal noggrant för att säkerställa att du får det mest fördelaktiga avtalet baserat på dina specifika behov. Denna artikel ger en omfattande guide om hur du effektivt kan jämföra elavtal, vilka faktorer du bör överväga, och hur du kan använda denna kunskap för att fatta välgrundade beslut om din energiförbrukning.

Varför är det viktigt att jämföra elavtal?

Jämför elavtal för att hitta det billigaste priset och villkor som känns okej. Det handlar om att hitta ett avtal som passar din livsstil, dina energibehov och dina miljömässiga värderingar. Genom att jämföra olika elavtal kan du:

 • Identifiera avtal med de mest förmånliga villkoren.
 • Förstå hur prissättningen fungerar och hur den påverkas av marknadsförändringar.
 • Välja mellan fast och rörligt pris baserat på din risktolerans.
 • Utvärdera kundtjänst och support erbjuden av olika elbolag.
 • Hitta avtal som stödjer förnybar energi och bidrar till en mer hållbar framtid.

Dessa aspekter är avgörande för att säkerställa att du inte bara sparar pengar utan också stödjer energibolag som alignerar med dina personliga och etiska preferenser.

Hur man effektivt jämför elavtal

För att effektivt jämföra elavtal, behöver du tillgång till pålitlig och uppdaterad information. Användande av online jämförelsetjänster kan vara ett kraftfullt verktyg. Dessa plattformar tillhandahåller enkel jämförelse mellan olika leverantörers erbjudanden och låter dig filtrera resultat baserat på dina specifika preferenser som pris, kontraktets längd, och typ av el (förnybar eller konventionell). För en grundlig jämförelse bör du:

 • Analysera ditt nuvarande och historiska energiförbrukning.
 • Bestämma om du föredrar ett fast eller rörligt prisavtal.
 • Undersöka eventuella avgifter för tidig uppsägning eller andra dolda kostnader.
 • Kontrollera varje leverantörs kundservice och teknisk support.
 • Utvardera kundrecensioner och bolagets rykte.

Genom att ta dessa steg kan du göra en välgrundad jämförelse som skyddar dig mot oväntade kostnader och besvikelser.

Framtidens elavtal och konsumentinflytande

Trenden mot ökad transparens och konsumentinflytande på elmarknaden fortsätter att växa. Konsumenternas ökande medvetenhet och krav på hållbarhet driver elbolagen att erbjuda bättre och mer miljövänliga alternativ. Framtiden för elavtal ser ut att bli alltmer kundcentrerad, där konsumenterna inte bara jämför elavtal för att minimera kostnader utan även för att maximera deras positiva inverkan på miljön. Detta skift i konsumentmakt är en drivkraft för innovation inom energisektorn, vilket i sin tur kan leda till mer hållbara och anpassningsbara energilösningar för alla.

Genom att aktivt jämföra elavtal, tar du inte bara kontroll över din ekonomi utan också över din miljöpåverkan. Denna process är en vital del av att vara en informerad och ansvarig energianvändare i dagens samhälle.

Factoring och ekonomiskt klimat

I en tid präglad av ekonomisk osäkerhet och likviditetsutmaningar, har factoring framträtt som en kritisk finansieringsmetod för små och medelstora företag (SMEs). Denna finansiella tjänst, som möjliggör för företag att sälja sina utestående fakturor till en factoring-leverantör mot en omedelbar betalning, erbjuder inte bara en snabb lösning på likviditetsproblem utan också ett sätt att hantera kreditrisk effektivt.

Factoring förklarat

Simpelt uttryckt, factoring tillåter företag att få tillgång till pengarna från försäljningar snabbare än de vanliga betalningsvillkoren skulle tillåta. Denna process innebär en överföring av ägarskapet av företagets fakturor till en tredje part, factoringbolaget, som i sin tur betalar en stor del av fakturans värde direkt till företaget. Den återstående delen, minus en avgift för tjänsten, betalas ut när kunden slutligen betalar fakturan.

Varför SMEs väljer factoring

För små och medelstora företag kan de utmaningar som kommer med att upprätthålla en sund kassaflödesbalans vara särskilt svåra. Factoring erbjuder flera fördelar som direkt adresserar dessa utmaningar:

 • Omedelbar likviditetsförbättring: Tillgång till kapital utan den vanliga fördröjningen.
 • Kreditriskhantering: Minskning av risken för dåliga skulder genom att överlåta kreditrisken till factoringbolaget.
 • Administrationseffektivisering: Minskning av den administrativa bördan förknippad med fakturaindrivning.
 • Flexibilitet: Möjligheten att välja vilka fakturor som ska säljas, baserat på företagets omedelbara finansiella behov.

Rätt factoringpartner: Nyckeln till framgång

Valet av factoringpartner är avgörande för att uppnå maximala fördelar från denna finansieringsmetod. Företag bör göra noggranna överväganden baserat på följande kriterier:

 • Transparens i avgifter: En tydlig och förståelig avgiftsstruktur utan dolda kostnader.
 • Anpassningsbarhet: Förmågan att anpassa tjänsten efter företagets unika behov och preferenser.
 • Rykte och erfarenhet: Ett pålitligt factoringbolag med gedigen erfarenhet inom företagets bransch.
 • Kundsupport: Tillgänglighet av hjälp och rådgivning när det behövs.

Factoring i framtiden: Trender och utveckling

Teknologiska framsteg och en ökad förståelse för SMEs unika finansieringsbehov driver utvecklingen inom factoringbranschen. Digitala plattformar gör det nu enklare och snabbare för företag att få tillgång till factoringtjänster, vilket ökar transparensen och minskar kostnaderna. Dessutom börjar allt fler factoringleverantörer erbjuda skräddarsydda lösningar som är speciellt utformade för att möta de specifika behoven hos små och medelstora företag. Se vidare om factoring här.

Daytrader inkomster

Att fastställa en exakt daytrader lön är svårt av flera skäl och beror på flera faktorer. Daytraders kan vara anställda som handlare på banker eller kapitalförvaltare, och där finns det viss information om lön. Men för egenföretagare som bedriver daytrading på egen hand är inkomsten mer varierande.

En erfaren och framgångsrik daytrader kan tjäna bra, medan nybörjare ofta går med förlust till en början. Det krävs kunskap, erfarenhet och disciplin för att nå framgång.

Vikten av kunskap och erfarenhet

En daytraders kunskap och erfarenhet är helt avgörande för inkomstmöjligheterna. En stor förståelse för marknaderna och tillgångarna man handlar med är nödvändig.

Erfarenhet hjälper daytraders att läsa marknadssignaler och fatta snabba och korrekta beslut. Här finns inga genvägar – tiden måste läggas på att utvecklas som trader!

Riskhantering och mentalitet

Att ha en realistisk syn, vara beredd på förluster och följa en tydlig strategi är nyckelfaktorer för att öka chanserna att lyckas som daytrader. Det är också viktigt att börja med små positioner för att ta låg risk som nybörjare.

Framgångsrika daytraders är oftast mentalt starka, kan hantera stress och backar inte för motgångar. Disciplin och stark psykologi är viktiga egenskaper.

Val av handelsplattform

Oavsett om du är nybörjare eller erfaren daytrader är det viktigt att välja en handelsplattform som känns rätt för dig. Plattformen bör erbjuda bra verktyg för analys, snabb orderutförande och fungera stabilt.

Många daytraders använder avancerade plattformar med direktaccess till börserna för att kunna handla mycket snabbt när tillfälle ges.

Utbildning och övning

För att lära sig daytrading kan du använda utbildningsresurser på din handelsplattform, läsa böcker och artiklar, samt praktisera på ett demokonto innan du börjar handla med riktiga pengar.

Simulerad handel är ett bra sätt att öva strategier och bli van med att fatta snabba beslut utan risk. Men den riktiga marknaden skiljer sig åt och det är först med erfarenhet som framgången kan komma.

Jämförelse med swingtrading

Till skillnad från daytrading innebär swingtrading att man håller positionerna under längre tid, från några dagar upp till flera veckor. Swingtraders försöker identifiera trender och mer långsiktiga mönster.

Båda strategierna har sina för- och nackdelar. Oavsett vilket en trader väljer krävs det hårt arbete, kunskap och erfarenhet för att nå framgång.

Bemanningssjuksköterska som nyckelkomponent

Inom den svenska vården spelar begreppet bemanningssjuksköterska en allt viktigare roll. Dessa specialiserade sjuksköterskor, ofta kallade hyrsjuksköterskor, har blivit en oumbärlig resurs för att hantera utmaningar som personalbrist och hög arbetsbelastning inom sjukvårdssektorn. I denna artikel kommer vi att utforska vad en bemanningssjuksköterska är, deras roll inom vården och de fördelar och utmaningar som är förknippade med denna bemanningslösning.

Bemanningssjuksköterskors roll och funktion

Bemanningssjuksköterskor är kvalificerade sjuksköterskor som anställs på korttidskontrakt av bemanningsföretag för att arbeta inom olika vårdinrättningar. Deras huvudsakliga syfte är att täcka vakanser, bemöta personalbrist och hantera perioder med hög arbetsbelastning. Dessa sjuksköterskor är välutbildade och har erfarenhet inom olika områden av vården.

Fördelar med bemanningssjuksköterskor

Användningen av bemanningssjuksköterskor erbjuder flera fördelar för både vårdinrättningar och sjuksköterskor själva:

 • Flexibilitet Bemanningssjuksköterskor kan snabbt mobiliseras för att täcka akuta personalbehov, vilket är avgörande i situationer med sjukdom eller ökad arbetsbelastning.
 • Kvalificerad personal Dessa sjuksköterskor är oftast välutbildade och har bred erfarenhet, vilket säkerställer hög kvalitet i vården.
 • Minskad arbetsbelastning Användningen av bemanningssjuksköterskor kan minska arbetsbelastningen för fast anställd personal och därmed minska risken för utbrändhet.
 • Möjligheter för sjuksköterskor Bemanningssjuksköterskor har möjlighet att arbeta inom olika vårdinrättningar och i olika arbetsmiljöer, vilket kan berika deras yrkeserfarenhet.

Utmaningar med bemanningssjuksköterskor

Trots sina fördelar finns det utmaningar med användningen av bemanningssjuksköterskor:

 • Kostnader Användning av bemanningssjuksköterskor kan vara kostsamt för vårdinrättningar, särskilt om behovet är långvarigt.
 • Kontinuitet i vården Ständiga förändringar i personalen kan påverka kontinuiteten i vården och patienternas upplevelse negativt.
 • Arbetsvillkor Bemanningssjuksköterskor kan uppleva osäkra arbetsvillkor och förmåner jämfört med fast anställd personal.

Reglering av bemanningssjuksköterskor

I Sverige regleras bemanningssjuksköterskor genom lagstiftning och föreskrifter som syftar till att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet. Bemanningsföretag måste följa godkända kvalitetssystem, och den personal de tillhandahåller måste ha rätt utbildning och kompetens. Bemanningssjuksköterskor kommer sannolikt att fortsätta vara en viktig resurs inom den svenska sjukvården i framtiden. Med en åldrande befolkning och ökad efterfrågan på vårdtjänster kommer behovet av flexibel bemanning att vara konstant. Det är viktigt att balansera fördelarna med bemanningssjuksköterskor mot dess utmaningar för att säkerställa högkvalitativ vård och goda arbetsvillkor för alla sjuksköterskor, oavsett anställningsform.

Bemanningssjuksköterskor har blivit en viktig och oumbärlig del av den svenska sjukvården. Deras flexibilitet och kompetens gör dem till ovärderliga aktörer som hjälper till att möta utmaningar med personalbrist och hög arbetsbelastning. Samtidigt är det nödvändigt att hantera utmaningarna för att säkerställa en smidig och kontinuerlig vård. Balansen mellan kostnader och kvalitet är avgörande för att säkerställa att bemanningssjuksköterskor fortsätter att vara en hållbar lösning för vården.

Svenska Mäklarhuset säljer bostäder inrikes och utrikes

Svenska Mäklarhuset är en svensk mäklarbyrå som grundades 1990. Detta företag bedriver med andra ord en verksamhet som väl motsvarar företagets namn. Idag har byrån 37 kontor med mäklare i såväl Sverige som i andra länder. Utöver kontor i bland annat Skåne, Halland, Uppsala och Stockholm finns de även representerade i Spanien, Turkiet och Thailand.

Om vi för sakens skull håller oss inom rikets gränser hittar du Svenska Mäklarhuset och deras kontor i bland andra följande städer:

 • Göteborg
 • Halmstad
 • Lidingö
 • Malmö
 • Solna
 • Täby
 • Uppsala
 • Västerås.

Om du har en bostad i någon av dessa städer gör du med andra ord rätt i att kika närmare på denna mäklarbyrå!

Jämför Svenska Mäklarhuset och andra aktörers mäklararvoden i Göteborg

Som vi redan har nämnt finns Svenska Mäklarhuset representerade i de flesta större svenska städer. Därför kan denna mäklarbyrå vara en bra utgångspunkt när du vill jämföra mäklararvoden i Göteborg. Men du bör inte bara kika på det arvode som en fastighetsmäklare hos en viss enskild byrå debiterar – gör istället en så övergripande jämförelse som möjligt!

Det enklaste sättet att jämföra fastighetsmäklare och de arvoden som dessa debiterar är med hjälp av sajten jämförmäklare.nu. Allt du behöver göra för att ta in offerter därigenom är att fylla i ett formulär!

Gör en bättre bostadsaffär genom att piffa upp din bostad före försäljningen

Har du tagit in offerter så du kan jämföra mäklararvoden i Göteborg? Bra, att göra en jämförelse via jämförmäklare.nu är ett bra sätt att inleda resan mot en försäljning av din bostad! Men det finns fler saker som du bör tänka på när du är i färd med att försöka sälja ditt hem. Till exempel bör du piffa upp din bostad före försäljningen för att maximera dina möjligheter att göra en riktigt bra bostadsaffär.

Faktum är att det ljust och fräscht hem ser större ut än ett mörkt och murrigt sådant. Många spekulanter föredrar därför ljusa bostäder med ett ordentligt naturligt ljusinsläpp. Så om du bara har mörka väggar i din bostad kommer din fastighet inte riktigt till sin rätt. Försök därför att måla åtminstone några av väggarna i en lite ljusare färg – det kommer löna sig!

Bästa företagslånet är anpassat till företagets behov

Det finns flera banker och långivare som anser sig erbjuda ”bästa företagslånet”. Det kan exempelvis ske med låg ränta eller att de kan bevilja lån till företag som generellt har svårt att få finansiering. Men vad innebär egentligen bäst? Det korta svaret är – det är individuellt. Exempel på punkter som påverkar detta är:

 • Lånets månadskostnad måste vara hanterbart
 • Låg ränta och avgift
 • Flexibelt utifrån behov

Hanterbar månadskostnad

Det absolut viktigaste är att företaget får en hanterbar månadskostnad. Det spelar ingen roll om det är extremt låg ränta om månadskostnaden blir så hög att företagets ekonomi tydligt påverkas negativt. Detta bör däremot inte vara den enda punkt som avgör vilket alternativ som ska väljas. Men det väger ofta tungt.

Låg effektiv ränta / kapitalkostnad

Om flera olika banker och långivare kan erbjuda lån, med hanterbar månadskostnad, bör ränta och avgifter jämföras. Eftersom en del företagslån enbart har avgifter medan andra har räntor och avgifter kan det vara lite svårt att göra en rättvis jämförelse.

Finns möjligheten att jämföra effektiv ränta kan detta göras. Problemet är att alla företagslån inte presenteras med effektiv ränta. Ett annat alternativ är att jämföra kapitalkostnad. Det är därmed den totala summa som lånet kommer att ha kostat när det är helt återbetalt. Om ett företag lånar 50 000 kronor och under de kommande fyra året har betalat banken 54 000 kronor är kapitalkostnaden 4 000 kronor. Med andra ord den totala kostnaden.

Är anpassat efter företagets betalningsmöjligheter

En hanterbar månadskostnad och ett lån med låg ränta är en bra start – men för vissa företag finns fler punkter att jämföra. Vissa företag har ett mycket ojämnt kassaflöde. En månad är omsättningen och vinsten mycket hög medan de knappt har någon omsättning alls andra månader. För dem kan det vara väldigt svårt att betala exakt samma summa på lånet varje månad.

Ett alternativ är då att söka lån med lite mer flexibel återbetalningstid. Belopp att betala varje månad kan exempelvis bero på omsättning eller kan väljas inom ett förutbestämt intervall.

Kan tecknas med eller utan personlig borgen

Vissa långivare kräver alltid personlig borgen när företagslån ska tecknas. Det innebär i korthet att en av företagsägarna måste gå i personlig borgen. Denna person blir på detta sätt lika betalningsskyldig till lånet som företaget. Banken kan men andra ord rikta hela kravet på återbetalning på denna person. På detta sätt får banken en större säkerhet att lånesumman verkligen kommer att kunna återbetalas.

Så kan du låna trots att du är bankrutt

Även om ordet bankrutt kan betyda att du är utfattig, pank eller ruinerad behöver det inte vara riktigt så illa. Och även om så skulle vara fallet så kan man vara i behov av att låna pengar av någon anledning. Och det kanske man kan tro är stört omöjligt.

Men att få låna pengar om man är bankrutt och saknar inkomst innebär inte automatiskt att man inte kan eller får låna pengar alls. Det kan dock innebära lite fler hinder än om du vill låna och har en stabilare ekonomi.

Det finns många olika anledningar till varför man i vissa långivares ögon ses mer som ett osäkert kort. Det kan till exempel handla om att man har en projektanställning, provanställning eller någon annan form av kortare anställning. Det kan också vara så att man studerar, är sjukskriven eller arbetslös.

Vad du ska tänka på när du ska låna pengar om du är bankrutt

Det finns vissa saker som du kan tänka på om du ska låna pengar om du är bankrutt. Dessa listas nedan:

 • Inkomst. Välj en långivare som tittar på din årsinkomst snarare än din månatliga fasta inkomst. Du är kanske till exempel en frilansare där inkomsterna kan variera från månad till månad. Kravet på en lägsta månadsinkomst kanske du därmed inte kan uppfylla men däremot om långivaren istället tittar på din årsinkomst så är det fritt fram. Långivarna har mer och mer börjat använda ett helhetsperspektiv där de har insett att alla människor inte har en traditionell anställning vilket påverkar den månatliga inkomsten.
 • Lånesumma. Om du får eller inte får låna pengar handlar också till stor del helt enkelt om hur mycket du vill låna. För dig som till exempel endast vill låna någon enstaka tusenlapp är kraven generellt lägre både gällande inkomst och eventuella betalningsanmärkningar.
 • Medsökande. Genom att ha en medsökande på låneansökan som förhoppningsvis har en fast månadsinkomst så kommer dina möjligheter till ett beviljat lån att öka. Du kan också se om långivaren går med på en borgenär som då också har ett betalningsansvar för lånet.

Frågor om att anlita bemanningspsykolog

En bemanningspsykolog är en person som arbetar som psykolog åt ett bemanningsföretag. Därmed kommer kortare, och vissa längre, uppdrag att genomföras hos kunder inom både privat och offentlig sektor.

Vad erbjuder bemanningsföretagen för hjälp?

De större svenska bemanningsföretagen har psykologer knutna till sig över nästan hela landet. Dessa kan på kort varsel gå in och hjälpa till inom flera olika verksamheter. Om exempelvis en anställd psykolog bryter benet, och blir borta i sex veckor, kan en bemanningspsykolog anlitas under denna tid. Detta som en vikarie – med mycket hög kompetens.

Företaget ringar bemanningsföretaget och de kontaktar i sin tur en passande psykolog som får uppdraget. Inte sällan kan en passande lösning vara ordnad redan inom ett dygn.

Hur kan utbildning och kompetens kontrolleras?

Bemanningsföretagen kontrollerar alltid utbildning, erfarenhet samt register hos Socialstyrelsen och IVO. Detta sker även löpande för att tidigt upptäcka eventuella felaktigheter. Som kund går det alltså att lita på att den bemanningspsykolog som hyrs in verkligen har kompetens för det uppdrag som förväntas utföras.

Vilket bemanningsföretag bör anlitas?

De olika bemanningsföretagen i Sverige jobbar på något olika sätt och har olika bred kompetens. Ett företag som vet att de löpande kommer att behöva hyra in personal bör därmed se på vilken kompetens som finns inom bemanningsföretaget. Detta för att enbart ett enda företag behöver kontaktas oavsett vilket behov som finns. Andra punkter att se på är exempelvis:

 • Prisnivåer – Vad kostar det per uppdrag?
 • Tillgänglighet – nätter och helger?
 • Språkkunskaper – Behöver psykologen kunna andra språk än svenska?
 • Spetskompetens – Finns specialkunskaper inom bemanningsföretaget?

Vad blir kostnaden?

Bemanningsbranschen är extrem flexibel och skapar alltid unika lösningar utifrån kundens behov. Det är orsaken till att prisnivån kan skilja kraftigt mellan olika uppdrag och olika bemanningsföretag. Exempelvis påverkar följande faktorer vad kunden får betala.

 • Hur fort? – Ska bemanning lösas inom ett dygn kan priset bli högre än om det planeras in flera veckor i förväg.
 • Hur länge? – Behövs en bemanningspsykolog en vecka eller ett halvår?

Är en bemanningspsykolog anställd av bemanningsföretaget?

Det går både att vara anställd samt jobba med F-skatt som bemanningspsykolog. Oavsett sker arbetet på ett liknande sätt.
Bemanningsföretaget får in ett uppdrag av en kund och ska sedan hitta passande personal för detta uppdrag. Är det akut kan de ringa runt till personalen och är det planerat kan uppdraget läggas ut i en databas så kan alla anslutna psykologer se det och anmäla sitt intresse.

Tre tips för att få företagslån med låg ränta

Räntenivån skiljer sig stort mellan olika företagslån. Som företagare finns alltså stora fördelar i att förstå vad som påverkar räntan och hur man kan hitta företagslån med låg ränta. Här ges tre konkreta förslag:

Företagslån med låg ränta via…

 • Låneförmedlare
  Låneförmedlare är företag som hjälper privatpersoner och företag att enkelt, snabbt och säkert jämföra lånealternativ från ett stort antal kreditbolag och banker. En ansökan skickas in, via låneförmedlarens hemsidan, varpå ett större antal banker får möjlighet att ge förslag. Det finns exempelvis låneförmedlare för företagslån som samarbetar med över 30 företagsbanker. Genom att jämföra flera olika alternativ blir det lättare att hitta företagslån med låg ränta. Att enbart gå till sin ordinarie företagsbank kan alltså vara onödigt dyrt.
 • Låna med säkerhet
  Vilken ränta som bankerna erbjuder beror till stor del på hur ”säkert” lånet anses vara. Med andra ord hur stor sannolikhet det är att låntagaren kommer att klara av att återbetala lånesumman. Genom att låna med säkerhet ökas säkerheten och därmed kan lättare företagslån med låg ränta erbjudas. Det finns generellt två olika slags säkerheter, belåning och borgen. Belåning innebär att fastigheter eller inventarier belånas (ställs som säkerhet) för lånet. Skulle företaget inte klara av att återbetala lånesumman kan banken tvångssälja denna egendom och på detta sätt få tillbaka sina pengar. Borgen innebär att en person (eller flera personer) åtar sig juridiskt ansvar att återbetala lånet. Primärt är det företaget som ska återbetala men banken kan alltså rikta betalningskravet till de som gått i borgen och därmed kräva att de istället ska betala. I och med att banken kan ställa kravet mot två parter ökar säkerheten. Detta är generellt det bästa sättet att få ett företagslån med låg ränta.
 • Se på andra alternativ
  Det finns flera finansieringslösningar för företag och det är inte säkert att just företagslån är bästa alternativet. Många kreditbolag som erbjuder lån har även kontokrediter, leasing och factoring. Var lånet exempelvis tänkt för att finansiera ett fordon kanske leasing är mer ekonomiskt fördelaktigt. Dessutom ingår en hel del service och trygghet.

Är det återkommande likviditetsproblem kanske factoring är det bästa alternativet. I korthet innebär det att kundfakturor säljs till ett factoringföretag, som därmed betalar dessa dagen efter att de ställts ut.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén